Prof. Stanisław Czudek

Ukończył Gimnazjum Polskie w Czeskim Cieszynie oraz Wydział Medyczny Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (specjalizacja: chirurg). W 1998 uzyskał stopień doktora nauk medycznych, zaś w 2009 habilitację. Pracę rozpoczynał w Szpitalu Podlesie w Trzyńcu, następnie zaś został ordynatorem oddziału chirurgii Centrum Onkologicznego Mendla w Nowym Jiczynie. W 2009 został wybrany lekarzem roku w plebiscycie ogłoszonym przez Związek Pacjentów Republiki Czeskiej. Jest pracownikiem Wydziałów Medycznych uczelni w Ołomuńcu, Brnie, Bratysławie i Martinie. Zasiada w redakcjach czasopism medycznych: "Wiadomości Lekarskie", "Postępy nauk medycznych", "Videochirurgia" i "Slovenská chirurgia". Należy do towarzystw chirurgicznych w Polsce, Czechach i Słowacji oraz w Europie.