Zaznacz stronę

Kontakt

Centrum zdrowia i rehabilitacji

Istebna 1588
43-470 Istebna

Zadzwoń do Nas

+48 882035844
+48 33 483 20 34
+48 33 483 20 35

Napisz do Nas

meridian@istebna.org

Pracujemy codziennie od 

10:00 do 20:00
Klauzula obowiązku informacyjnego w procesie rekrutacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EW MEDICINE S.A. z siedzibą w Istebnej, ul. 1688, 43-470 Istebna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000382873, REGON 241917565, NIP 5482641710 na potrzeby obecnego procesu rekrutacji.”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EW MEDICINE S.A. z siedzibą w Istebnej, ul. 1688, 43-470 Istebna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000382873, REGON 241917565, NIP 5482641710 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji.”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że w związku z prowadzonym procesem rekrutacji, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EW MEDICINE S.A. z siedzibą w Istebnej, ul. 1688, 43-470 Istebna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000382873, REGON 241917565, NIP 5482641710

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji, które wyraziły zgodę, na przetwarzanie danych osobowych przez EW MEDICINE S.A. tylko i wyłącznie na dany proces rekrutacji, po jego zakończeniu są niezwłocznie usuwane, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacji, są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w/w danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.
Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji lub dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane, do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w procesie rekrutacji.
Aplikacji nie odsyłamy.
Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Certyfikat ISO