Patronat prof. dr hab. Józefa Opary

Prof. dr hab. nauk o kulturze fizycznej, dr hab. nauk medycznych specjalność: neurologia, rehabilitacja. Profesor zwyczajny, kierownik Katedry i Zakładu Fizjoterapii Układu Nerwowego i Narządu Ruchu AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach – Zakład Rehabilitacji Klinicznej (Wydział Fizjoterapii), profesor zwyczajny Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, członek Komisji Bioetycznej przy AWF. Współpracuje z Politechniką Śląską w Gliwicach, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu. Współpracuje także z europejskim systemem kształcenia podyplomowego neurologów, wykładowca na kursach dokształcających (Teaching courses) finansowanych przez EFNS.

W roku 2004 z nominacji Ministra Nauki i Informatyzacji przewodniczył obradom panelu ekspertów Nr 5 w Pilotażowym Projekcie Foresight „Rehabilitacja medyczna i psychologiczna”. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (1996 – 1999), założyciel i przewodniczący Zarządu Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (1992 – 1998), przewodniczący Komitetu Założycielskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej.

Szczególną aktywność przejawia na forum Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Neurologicznych (European Federation of Neurological Societies – EFNS). Od 1996 roku nieprzerwanie jest członkiem europejskiego panelu z Neurorehabilitacji.

Członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk – od 2007. Uczestniczył w realizacji dwóch projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych: „Stoły do pionizacji dla dorosłych i dla dzieci” (kier. projektu prof. dr inż. Jan Marciniak) i „Opracowanie nowej metodologii nieinwazyjnej oceny rokowania pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu poprzez wykorzystanie badań zmienności rytmu serca (HRV)”.

Wyjątkowo aktywny na forum międzynarodowym, uczestniczył w wielu kongresach europejskich i światowych, niejednokrotnie jako zaproszony wykładowca, członek komitetu naukowego i przewodniczący sesji, łącznie przedstawił zagranicą ponad 150 doniesień naukowych.

Autor około 200 artykułów naukowych, siedmiu monografii i siedmiu rozdziałów w książkach. Przetłumaczył z języka angielskiego na język polski oksfordzki „Podręcznik rehabilitacji medycznej” pod redakcją M. Barnesa i A. Warda.

Laureat Złotego Krzyża Zasługi (2007), Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski (2011), Nagrody zespołowej Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za opracowanie i wdrożenie produkcji nadstawki do wózka inwalidzkiego umożliwiającej samodzielne ćwiczenia w wózku inwalidzkim - rok 1991, Nagrody Rektora AWF Katowice 2008, 2009, 2010, 2011.

Współautor pięciu patentów lub wzorów użytkowych. Wszystkie rozwiązania znalazły zastosowanie w praktyce i zostały wdrożone do produkcji. Autor ponad stu opinii medycznych na temat sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego.