Prof. Dr hab. N. med. Józef Opara

Prof. dr hab. nauk o kulturze fizycznej, dr hab. nauk medycznych specjalność: neurologia, rehabilitacja. Profesor zwyczajny, kierownik Katedry i Zakładu Fizjoterapii Układu Nerwowego i Narządu Ruchu AWF Katowicach – profesor zwyczajny GWSH w Katowicach. Szczególną aktywność przejawia na forum Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Neurologicznych (European Federation of Neurological Societies – EFNS). Od 1996 roku nieprzerwanie jest członkiem europejskiego panelu z Neurorehabilitacji. Członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk – od 2007.