EW Medicine S.A.

Spółka EW – Medicine S. A. jest częścią grupy Linter. Rozwinięciem skrótu EW jest East – West (wschód – zachód) co definiuje cel spółki jakim jest rozwijanie współpracy w zakresie szeroko rozumianej medycyny pomiędzy medycyną europejską, a medycyną wschodnią. W swych działaniach pragniemy łączyć osiągnięcia nowoczesnej medycyny z możliwościami jakie daje współpraca z dynamicznie rozwijającymi się krajami azjatyckimi. Działalność w zakresie wymiany naukowej i handlowej prowadzimy między innymi na obszarze UE, USA a także Chin, Mongolii, Sri Lanki.

Jednym z przedsięwzięć jaki z sukcesami realizujemy to dynamiczny rozwój Centrum Zdrowia i Rehabilitacji Meridian w Kompleksie Zagroń Istebna.

http://www.ewmedicine.eu/