Współpraca z Okręgowym Szpitalem Kolejowym w Katowicach

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 04.07.2013 r Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach zakończył postępowanie w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej, w wyniku którego po pozytywnej weryfikacji nastąpiło przyjęcie oferty złożonej przez EW MEDICINE S.A.

W dniu 04.07.2013 r. rozpoczęliśmy współpracę z Okręgowym Szpitalem Kolejowym w Katowicach - s.p.z.o.z, ul. Panewnicka 65 polegającą na wykonywaniu zadań, tj. : udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.

EW MEDICINE S.A w ramach podpisanej umowy będzie wykonywał przede wszystkim następujące czynności:

  1. Konsultacje naukowe w zakresie chirurgii
  2. Wykonywanie procedur operacyjnych
  3. Prowadzenie szkoleń oraz inne zadania dydaktyczno- naukowe
  4. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej dla pacjentów Poradni Chirurgicznej Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z.